Route Details

1. 1 SR

Dwarka, sector-12,13,14

2. 1 A SR

Dwarka, sector-10, 11

3. 1 B SR

Dwarka, sector-10, 11,19

4. 2 SR

Old Tilak Nagar, District Centre, Janak Puri A-1, C-1

5. 2A SR

Janak Puri C-1, Dabri Mor, Dwarka Sec-2, Power House

6. 3 SR

Vikas Puri, Uttam Nagar

7. 3 A SR

Meera Bagh, Paschim Vihar, District Centre, B-1, C-2 Janak Puri

8. 3 B SR

Uttam Nagar, Dwarka Mor, Nawada, Dwarka sector- 13,11,10,7

9. 3 C SR

Vikas Puri

10. 4 SR

Punjabi Bagh, Moti Nagar, Outer Ring Road, Rajouri Garden, Subash Nagar Metro Station, Tilak Nagar Metro Station, Jail Road

11. 4 B SR

Rajouri Garden, Subhash Nagar, Jail Road

12. 5 SR

Dwarka sector- 3, 4, 5, 6

13. 5 A SR

Dwarka Sector- 5, 6

14. 5 B SR

Dwarka Sector- 4, 2

15. 6 SR

Dwarka Sector- 16, 16B, 17, IP University, 17A, 18, 18A

16. 6 A SR

Dwarka Sec- 23, 22, 21, 8, 9, 7

17. 6 B SR

Dwarka Sector-19,18B, 9, 7

18. 7 SR

Sagarpur, D-Block Janak Puri, Janak Cinema, Dabri Mor

19. 7 A SR

Mahavir Enclave, Nasirpur, Dwarka Sector-1

20. 7 B SR

Janak Cinema, C-4, C-5 Janak Puri, Dabri Mor, Shani Mandir, Mahavir Enclave, Dwarka Sector-1

21. 8 SR

Subhash Nagar, Mayapuri, Vikrant Enclave, Hari Nagar Clock Tower, C-D Block, Jail Road

22. 8 A SR

B-1(Sita Handloom) Janak Puri, C-4 Janak Puri, Dabri Mor, Sector-2 Power House Dwarka

23. 8 B SR

Mukherjee Park

24. 8 C SR

Hari Nagar, Ashok Nagar, Fateh Nagar, Jail Road

25. 9 SR

Gurgaon Sector- 22, 23, Palam Vihar, Brijwasan

26. 10 SR

Mansarovar Garden, Naraina Vihar

27. 10 A SR

Delhi Cantt

28. 11 SR

Najafgarh, Nangli Dairy, Dwarka Mor, Dwarka Sector-10,13

29. 12 SR

Azad Pur (Mahendra Park), Madhuban Chowk, Paschim Vihar, Miynawali Nagar, District Centre

30. PVI

Raj Nagar Part I & II, Palam Village, Dwarka Sector-7

Route Details


1. 1 JR

Dwarka sector-12, 13, 14

2. 1 A JR

Dwarka sector-11, 10

3. 1 2 JR

Old Tilak Nagar, District Centre, Janak Puri A-1, C-1

4. 3 JR

Meera Bagh, Paschim Vihar, District Centre, B-1, C-2 Janak Puri, Vikas Puri

5. 3 B JR

Uttam Nagar, Dwarka Mor, Nawada, Dwarka sector- 13, 11, 10, 7

6. 4 JR

Moti Nagar, B.K. Jewellers, Outer Ring Road, Rajouri Garden, Subash Nagar Metro Station, Tilak Nagar Metro Station, Jail Road

7. 5 JR

Dwarka Sector-3, 4, 5, 6

8. 5 A JR

>Dwarka sector-5, 6

9. 6 A JR

Dwarka Sector- 16, 17, IP University, 17A, 17B, 18, 18A, 18B, 19, 23, 22, 21, 8, 9, 7

10. 7 A JR

Sagarpur, D-Block Janak Puri, Janak Cinema, C-4, C-5 Janak Puri, Dabri Mor, Shani Mandir, Mahavir Enclave, Nasirpur, Dwarka Sector-1

11. 8 JR

Subhash Nagar, Mayapuri, Vikrant Enclave, Hari Nagar Clock Tower, Hari Nagar, Ashok Nagar, Fateh Nagar, C-D Block, Jail Road

12. 8 A JR

B-1(Sita Handloom) Janak Puri, C-4 Janak Puri, Dabri Mor, Sector-2 Power House Dwarka

13. 5 11 JR

Najafgarh, Nangli Dairy, Dwarka Mor, Dwarka Sector-10, 13

14. PV1

Raj Nagar Part I & II, Palam Village, Dwarka Sector-7